દૂધી ના થેપલા બનાવવાની રીત ||Dudhi na Thepla Recipe In Gujarati||Gujaratikitchen

author Gujarati Kitchen   7 month ago
24,467 views

212 Like   17 Dislike

દૂધીના થેપલાં બનાવવાની રીત/how to make dudhi ka thepla/lauki ka thepla recipe/Gujarati lauki thepla

Ingredients- 250 gm bottle gourd/ lauki 400 gm wheat flour ( as required) Oil 5 to 6 green chilli 1 inch ginger 1 tea spoon ajwain 1 tea spoon sesame seeds Salt as per your taste 2 table spoon curd 2 table spoon jaggery 1 table spoon red chilli powder Pinch hing 1/2 tea spoon turmeric powder

ટેસ્ટી દૂધી અને મેથી ના મુઠીયા બનાવની આસાન રીત - Doodhi And Methi Muthia r...

ટેસ્ટી દૂધી અને મેથી ના મુઠીયા બનાવની આસાન રીત - Doodhi And Methi Muthia recipe In Gujarati

गुजराती लौकी थेपला /Gujarati Dudhi na Thepla Recipe in hindi

As usual very popular and world famous gujarati Lauki Thepla or Dudhi na Thepla is very easy to make and full of protein ,calcium and fiber Dudhi na thepla also known as Dudhi na dhebra is gujarati travelling recipe for snacks or breakfast or launch,with pearl millet flour,besan and wheat flour ,curd carrot and bottle gourd this lauki ke thepla is very very healthy and nutricious.Dudhi na thepla is served with tea,coffee or curd ,chutney and aloo ki sabzi or chunda,mango pickle.try this tasty,delicious and healthy Dudhi na Thepla and share your experience with us.please like and share my recipe,comment and subscribe to my channel. thank you. KHAMAN DHOKLA:https://youtu.be/q1vv2VbnRQE imli our gud ki chutney : https://youtu.be/Isa7h2xf-1A chat masala: https://youtu.be/vAOY5SO-tbM DAL DHOKLI:https://youtu.be/-ie0z9_88bI CHHUNDO https://youtu.be/t4aeHUu0DKQ CHURMA NA LADOO: https://youtu.be/G-7t79GTosg dum aloo kashmiri: https://youtu.be/yJOTXfXAb0o VATI DAL NA KHAMAN:https://youtu.be/QLlsDy-adi0 moong dal khasta kachori:https://youtu.be/TJ9WJEpXd4 green chilly pickle chutney:https://youtu.be/5FJAqA SWEET CHUTNEY:https://youtu.be/Isa7h2xf-1A dahi papdi chat:https://youtu.be/0tCNQ_hzD LEMON PICKLE: https://youtu.be/CL7ra-9k-2I crispy khajali: https://youtu.be/HIWdWAC2bP0 salted peanuts: https://youtu.be/PksHj3rhm-o Halwasan: https://youtu.be/ugbiFvu2y54 AAM KA PANNA:https://youtu.be/Sg6ldyzAiiY AAM KA KHATTA AACHAR:https://youtu.be/rgMwrKi9Ylg MAIL ME YOUR COMMENTS AT jdsolanki916@yahoo.com and jayantilalsolanki2@gmail.com FACEBOOK:jdskitchen channel KATHIYAWADI DHOKDI NU SHAK:https://youtu.be/tH1F4rmm_Fw guvar dhokli nu shak:https://youtu.be/b6S-K1ulTuw DUDHI NA MUTHIYA:https://youtu.be/tGccNgIoAbo

દૂધીનો ઓળો આંગળી ચાટતા રહી જશો એની ગેરેન્ટી-Lauki Bhartha-Dudhi Olobharta

Recipe details in English and Gujarati

નાયલોન ખમણ બનાવવાની રીત||soft and spongy khaman dhokla

TO SUBSCRIBE: https://www.youtube.com/channel/UCmWaIBcxnoiGPd7ciPL2YNg FOR BESAN: http://amzn.to/2wy1dXH (affiliate) FOR CUPS AND SPOONS: http://amzn.to/2v2qqJA FOR SODA: http://amzn.to/2vUJllR FOR CITRIC ACID: http://amzn.to/2v2xA06 INGREDIENTS: 2 c - besan 1 ts - salt 1 ts - soda 1 ts - citric acid 3ooml - water tadka: 100-150ml - water mustered seeds cumin seeds green chilli coriander curry leaves 4 tb oil 5 tb sugar salt to taste

How to make Dudhi na thepla recipe||Gujarati Dudhi na Thepla recipe||very easy recipe||Dudhi thepla||


Ingredients:

Bottle Ground:300g
Wheat Flour:1 1/2cup(250g)
Besan:1/3cup
Bajari Flour:1/3cup
Curd:2tbsp
Coriyander Leves:2tbsp
Green chilli&ginger&garlic paste:2tbsp
Red chilli powder:1tbsp
Turmeric Powder:1tsp
Cumin &Coriyander powder:1tbsp
White Sesume Seeds:1tbsp
Sugar:1tbsp
Oil:1/4cup
Salt to test


Facebook like:


https://www.facebook.com/Gujarati-Kitchen-2096315237271699/
Instagram:

https://www.instagram.com/kitchengujarati/


Thank You
Gujarati Kitchen

Comments for video: